Raadsvergadering Terschelling 10 november 2021

10 november 2021

Agendapunten: Vaststellen agenda 10 november 2021 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden Voortgang grote projecten: Programma Wonen 135+, Duurzaamheid, Inningswijze Toeristenbelasting, Havenfront en Tonnenloods Begroting 2022 Belastingverordening Toeristenbelasting/Forensen 2022 HAMERSTUKKEN Wijziging verordening Maatschappelijke Ondersteuning en verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (GR Dienst SoZaWe)

18 oktober 2021placeholder
Live presentatie concept evenementenvisie Gemeente Terschelling 19 okt. 20.00

Live talkshow waarin de concept evenementenvisie wordt gepresenteerd. 19 oktober 20.00 live vanuit de Bras. Reageer via whatsapp, nummer staat in beeld!

18 oktober 2021placeholder
Raadscommissie woensdag 20 oktober 2021

–Raadscommissievergadering– Opening en afwezigheidsmeldingen Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Vaststellen agenda 20 oktober 2021 Vragenronde voor burgers Vaststellen besluitenlijst 22 september 2021 Lijst met toezeggingen Indien er toezeggingen worden gedaan tijdens de commissie en raad door portefeuillehouder, worden deze opgenomen op de lijst van toezeggingen. Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen […]

6 oktober 2021placeholder
Gemeenteraad woensdag 13 oktober 2021

  –Raadsvergadering– De raad neemt een besluit over de huisvestigingsverordening, legalisatie voerplaats dorpstraat 20 Hoorn, vaststellen herziening APV en plaatsvervangend voorzitterschap raad. Te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via Terschelling TV. De publieke tribune is weer open.

25 augustus 2021placeholder
Raadscommissie vergadering 25 augustus 2021

  Raadscommissie vergadering 25 augustus 2021 –Raadscommissievergadering– Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen digitaal en alleen online, zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via Terschelling TV. De publieke tribune is gesloten.

14 april 2021placeholder
Raadscommissie Terschelling 14 april 2021

Raadscommissie: Met vanavond ondermeer 6.b Mededelingen college uit samenwerkingsverbanden en overige mededelingen van het college 7 Toepassen hardheidsclausule Baaiduinen 4B 8 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO 9 Ontwerpbegroting FUMO 2022 10 Herziening APV 11 Jaarverslag ‘Helder Handhaven 2020’ 12 Programma(plan) Waddeneilanden 13 Diverse gemeentelijke belastingen (precario, OZB, toeristenbelasting) 14 Rondvraag voor commissieleden

10 maart 2021placeholder
Raadsvergadering Gemeente Terschelling (10 maart 2021)

In deze vergadering onder andere: Toepassen van de hardheidsclausule van de Welstandnota voor het verbouwen van een woning aan de Longway 15 Aanwijzing tijdelijke locogriffier

18 november 2020placeholder
Raadsvergadering 18 november 2020

Vanaf 19.30 uur LIVE. Met dit keer op de agenda: 6.Begroting 2021 7. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de bedrijfsvoerings-organisatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. 8. Vaststellen verordeningen in het Sociaal Domein 9. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020 10. HAMERSTUKKEN

28 oktober 2020placeholder
Beëdiging Nieuwe Burgemeester C. van de Pol

Vanmiddag werd Mevrouw Caroline van de Pol als nieuwe burgemeester van Terschelling beëdigd.

21 oktober 2020placeholder
Gemeenteraad Terschelling 21 oktober 2020

Volge hier de gemeenteraad vanaf 19.30 uur!

7 oktober 2020placeholder
Raadscommissie 7 oktober 2020

Met dit keer onder andere – Beleidsregels Dellewal en de Tiger (7) – Onttrekking aan de openbaarheid van een weg tussen de Oude Duinweg en de Dorpsstraat te Hoorn ten behoeve van woningbouw (8) – Het vaststellen van Verordeningen (Water)Toeristenbelasting 2021 en Forensenbelasting 2021 (9) – Ontwerp bestemmingsplan recreatiewoningen Duinweg 31

9 september 2020placeholder
Commissievergadering 9 september

Met Onder andere: 7 Agenda voor het waddengebied 2050 8 Nieuwe beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen West- Terschelling 9 Uitgangspuntennotitie invoering omgevingswet

25 augustus 2020placeholder
Bekendmaking Caroline van der Pol nieuwe burgemeester van Terschelling.

Caroline van der Pol wordt de nieuwe burgemeester van Terschelling. Zij zal op 28 oktober 2020 worden geinstalleerd in de Westerkerk. Mevrouw van der Pol is op dit moment wethouder in de gemeente Koggeland voor de VVD. De vertrouwenscommissie was unaniem in haar advies aan de gemeenteraad. De commissie omschrijft haar als een warme empathische […]

13 mei 2020placeholder
Commissievergadering 13 mei 2020

Raadscommissievergadering van de gemeente Terschelling van 22 januari 2020. Bespreekstukken: Planvorming Dellewal, Ontwerp bestemmingsplan West-Terschelling Tonnenloods en het Bestemmingsplan voormalige Vossersschool te West-Terschelling.

22 april 2020placeholder
Raadsvergadering 22 april 2020

Raadsvergadering van de gemeente Terschelling van 22 april 2020.

4 februari 2020placeholder
Raadsvergadering 5 februari 2020

raadsvergadering van de Gemeente Terschelling op 5 februari 2020

23 januari 2020placeholder
Commissievergadering 22 januari 2020 (vervolg)

Het vervolg op de raadscommissievergadering van de gemeente Terschelling van 22 januari 2020

22 januari 2020placeholder
Commissievergadering 22 januari 2020

Raadscommissievergadering van de gemeente Terschelling van 22 januari 2020

18 december 2019placeholder
Raadsvergadering 17 december 2019 (vervolg)

Het vervolg op de raadsvergadering van de gemeente Terschelling van 17 december 2019.

17 december 2019placeholder
Raadsvergadering 17 december 2019

Raadsvergadering van de gemeente Terschelling van 17 december 2019.

3 december 2019placeholder
Commissievergadering 3 december 2019

Raadscommissievergadering van de gemeente Terschelling van 3 december 2019


Kijk terug

november 2021
M D W D V Z Z
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930